Tervetuloa kotisivuillemme.

VeiTa Tekniikka Oy

on yksityisteiden siltasuunnittelun, rakennuttamisen ja valvonnan erikoisosaaja. Toimialueenamme on koko Suomi.
Löydät meidät nyt myös Instagramista:@veitatekniikkaoy

Elyn myöntämä valtionavustus siltahankkeille 85%

Yksityistieasetukseen on tullut väliaikainen muutos vuosille 2023–2025. Näiden kolmen vuoden aikana tiekunta voi saada valtionavusta nykyistä suuremmalla avustusprosentilla yksityistien perusparantamiseen. Tiekunnat voivat hakea valtionavustusta ELY-keskuksesta.
Valtionavustuksen enimmäismäärät nousevat seuraavasti:
• tavanomaiset tien parantamiskohteet 50 % → 70 %
• merkittävimmät siltakohteet 75 % → 85 %
• luonnonolosuhteiden aiheuttamat yllättävät korjauskohteet 75 % → 85 %
• lauttapaikka ja vuosittain purettava silta 80 % → 85 %, vähintään 80 %
• talvitie 65 % → 70 %

Metsätalouden uusi kannuste- järjestelmä, metka
• Tiekunta on perustettu ja yksityistietä koskevat tiedot ovat ajantasaiset yksityistierekisterissä ja Digiroad-järjestelmässä
• Tiekunta on tehnyt siltahankkeesta päätöksen ja hankkeella on silta-asiantuntijan laatima suunnitelma
• Tuki myönnetään tieosakkaille arvonlisäverottomiin kustannuksiin
• Metsäkäytön osuus vähintään 30 prosenttia tieyksiköistä, perusparannus
• Metsäkäytön osuus vähintään 50 prosenttia tieyksiköistä, uuden tien tekeminen
• Työn toteuttamisessa vesistövaikutukset on huomioitava
Tuki siltahankkeille 85 prosenttia perusparannushankkeissa, uuden tien tekemisen yhteydessä tuki 40–60 prosenttia rahoitusvyöhykkeestä riippuen
• Hakemuksia voi jättää 1.3.2024 alkaen (Lähde Metsäkeskus 2023)


Veikko 045 2769 730,    veikko.heikkinen@veitatekniikka.fi
Petri     040 5535463,     petri.repola@veitatekniikka.fi

        

Veikko Heikkinen
045 2769730 

Insinööri (amk)
Metsätalousinsinööri

FISE -pätevyys:

Betonirakenteiden suunnittelija;

Uudisrakentaminen

Korjaus- ja muutostyöt

Vaativuusluokka: Vaativa +

Lisätieto: Siltasuunnittelija

pätevyydet on voimassa 03.03.2028 saakka.

 

 
Petri
Repola
040 5535463

 Insinööri (yamk)
 FISE -pätevyys:
Betonirakenteiden suunnittelija; Uudisrakentaminen Vaativuusluokka: Tavanomainen Lisätieto: Siltasuunnittelija

pätevyys on voimassa 01.03.2030 saakka.

pätevyydet on voimassa 03.03.2028 saakka.


Metsätalousinsinööri (amk)

Yksityistieasioiden erityisasiantuntija, TIKO-korkeakoulu, Suomen Tieyhdistys 
Palvelumme

Tarjoamme yksityisteiden siltasuunnittelua, rakennuttamista ja valvontaa. Teemme myös sillan kuntokartoituksia jonka perusteella voimme antaa lausunnon sillan kunnosta ja tarvittavista toimenpiteistä. Siltalausunto on tarpeellinen myös asetettaessa painorajoitusta sillalle. 

Sillan uusiminen tai korjaaminen on usein ainutkertainen hanke tiekunnalle ja myös rahallisesti arvokas. Siksi onkin tärkeää, että tiekunnan apuna ovat kokeneet asiantuntijat.  Meillä on kokemusta jo yli sadan yksityistien siltaprojektin läpiviemisestä.

Olemme tiekunnan tukena koko projektin ajan. Hankkeiden hallinnointia emme tee, mutta meillä on laaja kumppani verkosto, josta löytyy apua tiekunnan asioiden hoitoon. Tyypillisesti tiekunnat tarvitsevat apua hankkeen yksiköintien valmisteluun ja kokousten läpivientiin. Hankkeen alussa oikein tehdyt päätökset varmistavat tiekunnan maksuvalmiuden töiden edistyessä.

Toimialueenamme on koko Suomi. Asiakkaanamme ovat yleensä yksityisteiden tiekunnat, mutta teemme töitä myös muille yhteistyö kumppaneille.
Kun suunnittelette sillan korjausta tai uusimista, pyydäthän tarjouksen myös meiltä!

Suunnitteleeko sinun tiekuntasi sillan korjaamista tai uusimista?

Olethan yhteydessä meihin jo hankkeen alkumetreillä!  Jotta hanke saa oikeanlaisen alun, vaatii se tiekunnalta kokouksessa tehtyjä oikeita päätöksiä! Tiekunnan kokousta -varten on hyvä olla olemassa arvio nykyisensillan kunnosta ja kantavuudesta. Eli tutkitaan voidaanko korjata vai tehdäänkö kokonaan uusi?
Tarjoamme tähän ratkaisuna siltalausuntoa, josta ilmenee teidän siltanne kunto sekä toimenpide-ehdotukset sillankorjauksesta tai uusimisesta. Lisäksi esitämme alustavan kustannusarvion koko siltahankkeelle.

Hankkeen toteuttamiseen kannattaa varata aikaa. Hankkeen kesto riippuu monesta tekijästä kuten Ely:n ja Avi:n antamista luvista, lausunnoista ja rahoituspäätöksistä. Hankkeen läpivientiin tuleekin varata aikaa  6 - 18 kuukautta.

Tarvittaessa osaamme avustaa tiekuntaanne saatavilla olevien  avustuksien hakemisessa. Tällä hetkellä ELY myöntää siltahankkeille 75% avustuksen. Avustusta hankkeelle voi saada myös kunnalta /  kaupungilta. Ely:n tukemissa hankkeissa tuki maksetaan yksityistien tiekunnalle.

Myös Metsäkeskus   myöntää tukea yksityisteiden siltahankkeille. Tuki prosentti vaihtelee maakunnittain. Kemera/ metka hankkeissa tuki maksetaan tiekunnan osakkaille.
Lisätietoa yksityisteiden rahoitus- ja tukimuodoista löydät Metsäkeskuksen  Suomen metsäkeskus (metsakeskus.fi), Elykeskuksen   Yksityistieavustukset - ely - ELY-keskus ja Suomen Tieyhdistyksen  Suomen tieyhdistys | etusivu kotisivuilta.
Mahapalkkisilta Uusittava silta

Tarjoamamme palvelut

Onnistuneen siltahankkeen läpivienti koostuu kolmesta eri vaiheesta.  Vaiheet ovat suunnittelu, rakennuttaminen ja valvonta.
Pystymme tarjoamaan kokonaispaketin , mutta yhtä hyvin voimme tehdä tarvittaessa tarjouksen vaikka suunnittelusta. 

Hankkeen alkuvaiheessa on kuitenkin hyvä teettää ensimmäisenä sillasta kuntoarvio ja lausunto jossa määritellään vaihtoehdot sillan kunnon mukaan.
Tarjouspyynnön voit lähettää meille sähköpostilla tai ihan vaan soittaa.

 
Siltasuunnittelu
Rakennuttaminen
Valvonta

Tyyppisillat

Suunnittelun lähtökohtana käytämme Ely:n vaatimia tyyppisilta ratkaisuja.

Tyyppisiltoja ovat:
  • Putkisillat
  • BLE II teräsbetoniset elementtisillat
  • Puiset laatta- ja liimapuupalkkisillat
  • Teräspalkkisillat

Kuvia yksityisteiden siltahankkeista, joissa olemme olleet mukana.